Nieuws

Zitting Raad van State 19 september 

De Raad van State heeft de datum bekendgemaakt van de zitting waarin het beroep tegen het bestemmingsplan ‘Windpark Beuningen’ en de verleende vergunningen wordt behandeld. De zitting zal plaatsvinden op 19 september 2024. De Raad van State doet daarna in principe binnen maximaal 12 weken uitspraak.

De gemeenteraad van de gemeente Beuningen heeft op 23 november 2021 het bestemmingsplan ‘Windpark Beuningen’ vastgesteld. Hierna heeft het college van B&W de omgevingsvergunning en de provincie Gelderland de ontheffing soortenbescherming verleend. Tegen deze besluiten is door verschillende belanghebbenden beroep aangetekend. Dit beroep wordt op 19 september behandeld door de Raad van State.

Als reactie op de beroepschriften hebben de gemeente en de provincie verweerschriften ingediend bij de Raad van State. Ook heeft de gemeente Beuningen begin 2023 nog een herstelbesluit genomen waarin het een aantal onderdelen van het bestemmingsplan voor het windpark heeft verbeterd.

De Raad van State heeft het dossier van Windpark Beuningen, inclusief beroepschriften, verweerschriften en herstelbesluit, grondig bestudeerd. De zitting is niet bedoeld om standpunten van partijen te herhalen. Het accent van het onderzoek tijdens de zitting ligt op het beantwoorden van vragen van de Raad van State over feiten en geschilpunten.

Als initiatiefnemers van Windpark Beuningen zal energiecoöperatie EnergieVoorVier uiteraard aanwezig zijn bij de zitting. EnergieVoorVier is blij dat er een zittingsdatum is gepland. Er komt dit jaar eindelijk duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Zodra het bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn, zullen we de voorbereidingen voor de bouw van het windpark starten.

De zitting is openbaar. Wie dat wil kan de zitting in Den Haag om 10.00 uur bijwonen (uiterlijk 9.45 uur aanwezig zijn). Uiteraard houden we jullie van de voortgang op de hoogte.

Word lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier en investeer in groene energie