Nieuws

Zienswijze EnergieVoorVier, Notitie van Reikwijdte en Detailniveau

Op 9 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente zelf het initiatief wil behouden voor het eerste deel van de ruimtelijke procedure voor de realisatie van een windpark in de gemeente Beuningen. De milieueffectrapportage – procedure (m.e.r.) is een onderdeel van dit proces. De gemeente heeft hiervoor adviesbureau Bosch & van Rijn in de arm genomen. Bosch & van Rijn heeft als eerste stap in de ruimtelijke procedure een Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin staat beschreven wat er precies in de m.e.r.-procedure moet worden onderzocht en in wat voor detail dit moet gebeuren. 

De concept-NRD is 8 oktober 2019 ter inzage gelegd. Als energiecoöperatie hebben wij twee zienswijzen ingediend, waarvan een samen met onze mede-initiatiefnemers Eneco en Kemperman.

De m.e.r.-procedure is inmiddels gestart. Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling voor grootschalige opwek van zonne-energie in datzelfde gebied, waarvoor de gemeente een leidraad heeft opgesteld.  

Je kunt onze eigen zienswijze hier teruglezen, en de gezamenlijke zienswijze hier.

Word lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier en investeer in groene energie