Nieuws

Vertraging voor windpark Beuningen door landelijke rechterlijke uitspraak 

De gemeenteraad van Beuningen neemt volgende week geen besluit of zij instemt met het bestemmingsplan voor de vijf windmolens van Windpark Beuningen. Door een uitspraak van de Raad van State is duidelijk geworden dat de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid, die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines, niet langer gebruikt mogen worden. Door deze uitspraak komt de gemeenteraadsvergadering van 5 juli te vroeg voor een besluit over windpark Beuningen. Landelijk en lokaal wordt gezocht naar oplossingen. Zeker is dat de ontwikkeling van windpark Beuningen enige vertraging oploopt.

Het is voer voor juristen. Een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’, heeft gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in heel Nederland. De Raad van State stelt dat voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid, die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines, op grond van het Europese recht een beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken. Het betekent dat de huidige normen die gebruikt werden voor de vergunningverlening niet meer voldoen aan het Europees recht. Er zal een uitgebreidere milieubeoordeling over onder meer geluids- en slagschaduwnormen moeten plaatsvinden.

De uitspraak is een tegenvaller voor alle Nederlandse windparken die nog geen vergunning hebben. Toch hoeft de bouw van windparken, of de voorbereiding, niet helemaal stil komen te liggen, stelt de Raad van State. Zo kan een gemeenteraad bij een bestemmingsplan eigen normen stellen. Ook kan de landelijke overheid besluiten tot snelle ‘reparatiewetgeving’. Den Haag is sowieso aan zet om een milieubeoordeling te maken voor windparken. Er moet een milieueffectrapportage komen voor elk nieuw windpark. Dat kost tijd. Vervolgens is het ook mogelijk dat de bestaande normen voor bijvoorbeeld geluid strenger worden.

Patrick Beusker, voorzitter van energiecoöperatie EnergieVoorVier, is met mede-initiatiefnemers Eneco en Falck Renewables in overleg met de gemeente Beuningen om te onderzoeken wat de beste opties zijn voor Windpark Beuningen. Beusker: “We willen zo snel mogelijk een positief besluit over het bestemmingsplan. Maar het is complexe juridische materie waar veel partijen, landelijk en lokaal, bij betrokken zijn. We onderzoeken de mogelijkheden maar het was afgelopen woensdag al duidelijk dat de gemeenteraad 5 juli geen besluit kan nemen over het bestemmingsplan van ons windpark. In het snelste scenario kan het bestemmingsplan kort na de zomervakantie voorgelegd worden aan de raad. Er zijn ook scenario’s denkbaar waarbij dit moment verder in de tijd ligt. De uitspraak van de Raad van State is impactvol én nog heel erg vers. De oplossingsrichtingen worden komende weken duidelijk. Zo hebben we bijvoorbeeld nu nog geen beeld bij de impact van uitstel op onze business case en wat dit weer betekent voor de opbrengsten van het park. We zullen daar iedereen die bij ons windpark betrokken is goed van op de hoogte houden. En laat een ding heel duidelijk zijn: we hebben het over vertraging. De energietransitie wacht niet en windturbines zullen nodig zijn. Hier en ook in de rest van Nederland. Dat besef is er bij politiek en bestuur.”

Word lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier en investeer in groene energie