Nieuws

Positief besluit zonneparken

Positief besluit zonneparken
Bron: Energiek Beuningen

Na een lang proces was er op 26 januari jl. een belangrijk moment. Vier zonneparken lagen ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad. Eerder waren de ingediende plannen voor deze parken al besproken in de commissievergadering. Hierin stelden raadsleden enkele vragen aan de initiatiefnemers van de parken. Uiteindelijk was de raad het unaniem eens om mee te werken aan de realisatie van de vier zonneparken in onze gemeente.

In totaal wordt er door de parken 40 hectare ‘aan zon’ gerealiseerd met zo’n 40 megawatt aan opgesteld vermogen. Daarvan kunnen ongeveer 12.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Zonne-energie draagt ​​voor een belangrijk deel bij aan de realisatie van de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn als gemeente. Waar de vier parken gaan komen, ziet u op de onderstaande afbeelding.

Volgens de huidige planning zal de ontwerpvergunning samen met het ontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 ter inzage worden gelegd.

Instemming van de raad betekent dat de vergunningen voor de vier parken nu ter inzage gaan. Iedereen kan de documenten die hierbij horen bekijken. Zo leest u hierin onder andere hoe de parken landschappelijk zijn ingepast in de omgeving.

De vier plannen liggen vanaf 5 februari tot en met 18 maart ter inzage. Tijdens die periode is het mogelijk om een ​​zienswijze in te dienen op de plannen.

De weblinks naar de afzonderlijke plannen zijn: 
– Zonnepark Ficarystraat:   https://bit.ly/36F6qOa
– Zonnepark Schoenaker:   https://bit.ly/39MM6wk
– Zonnepark A73:   https://bit.ly/3rqPDXf
– Zonnepark Het Broek:   https: //bit.ly/2YHE29Z

Word lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier en investeer in groene energie