Onze ambities

Onze focus als energiecoöperatie ligt nu op grootschalige duurzame opwek door middel van windmolens en zonneparken. Lees hier de ambities van EnergieVoorVier!

De ambities van EnergieVoorVier

  • het behartigen van de belangen van inwoners van de gemeente en van onze leden in het bijzonder bij de realisatie van grootschalige opwek van duurzame energie in de gemeente
  • minimaal 50% eigendom in het windpark voor leden (participanten) van EnergieVoorVier
  • socialisatie van grondvergoedingen voor grondeigenaren op wier gronden windmolens worden geplaatst
  • een omgevingsfonds voor direct omwonenden van de wind- en zonneparken
  • een aantrekkelijk rendement op participaties
  • een fonds voor lokale initiatieven

Hoe geven we invulling aan onze ambities?

Om onze ambities waar te kunnen maken, 

  • moeten er voldoende leden zijn die ons steunen als lid en later ook als participant;

  • blijven wij in gesprek met de verschillende belanghebbenden om te zorgen dat alle belangen behartigd blijven;

  • staan wij open voor ideeën vanuit inwoners! 

Versterk ons!

Heb je interesse om onze energiecoöperatie te ondersteunen?

In de verschillende werkgroepen (communicatie, ledenwerving, financiën, ledenadministratie) kunnen we zeker nog hulp gebruiken!