Onze ambities

De focus van de gemeente ligt nu onder meer op grootschalige duurzame opwek door middel van windmolens en zonneparken. Als energiecoöperatie sluiten wij hierop aan. Lees hier de hier ambities die EnergieVoorVier heeft!

De ambities van EnergieVoorVier

EnergieVoorVier is volop in gesprek met de verschillende partijen om haar belangen én die van de inwoners/leden te behartigen. Het is onze ambitie om onderstaande beloften waar te maken:
 • minimaal 50% eigenaarschap bij grootschalige duurzame opwek van energie
 • belangenbehartiging van inwoners van de gemeente en leden in het bijzonder
 • gesocialiseerde grondvergoedingen voor grondeigenaren op wiens grond windmolens worden geplaatst
 • een omgevingsfonds voor direct omwonenden
 • een aantrekkelijk rendement op participaties
 • betrokkenheid van inwoners!

Hoe geven we invulling aan onze ambitie?

Als energiecoöperatie streven we naar:
 • een groot deel van de opbrengst stroomt terug naar de inwoners en wordt onder meer ingezet voor financiering van lokale initiatieven
 • inwoners uit de gemeente Beuningen kunnen lid van de coöperatie worden
 • leden krijgen de mogelijkheid tot het kopen van participaties
 • leden hebben inspraak in de vorm van een Algemene Leden Vergadering
 • de coöperatie streeft naar een aantrekkelijk financieel rendement voor de aandeelhouders
 • de coöperatie wil in de gemeente jong en oud informeren over en betrekken bij de energietransitie
 • wij staan open voor ideeën vanuit inwoners!

Steun ons en word lid!

Samen met onze leden wil EnergieVoorVier haar ambities waarmaken!  
Dus steun ons en word lid!