Nieuws & Info

Op deze pagina vind je nieuws & informatie over de ontwikkeling van duurzame initiatieven in de gemeente Beuningen, informatie over de organisaties waarmee EnergieVoorVier samenwerkt en algemene informatie over de ontwikkeling van duurzame energie.
Veel leesplezier! 

EnergieVoorVier in het nieuws

Hier vind je artikelen over EnergieVoorVier die in verschillende media zijn verschenen.

Regionale Energie Strategie (RES)

EnergieVoorVier neemt actief deel aan de bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de provincie, waarin nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk worden gebracht. Dit gebeurt in een landsdekkend programma van 30 regio’s.

FAQ Zon en Windenergie 

Energiek Beuningen heeft een aantal veelgestelde vragen over zon en windenergie verzameld en beantwoord in dit document:

Grootouders voor klimaat 

De Grootouders voor het Klimaat zijn gestart in het najaar van 2016. Een kerngroep zeven grootouders zet zich in voor verschillende activiteiten. Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generatie, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen.Die transitie is al aan de gang en de Grootouders voor het Klimaat komen op voor  kinderen en kleinkinderen.
Ga voor meer informatie naar www.energiekbeuningen.nl

Energiek Beuningen

Sinds 2015 werkt de gemeente Beuningen samen met inwoners, bedrijven en professionals aan verschillende concrete activiteiten om als gemeente in 2040 energie neutraal te kunnen zijn. Er zijn werkgroepen gevormd. Tijdens de bijeenkomsten deelden inwoners uit alle kernen hun ideeën, wensen en mogelijke zorgen, met de energievisie Energiek Beuningen als resultaat. Begin 2017 is de energievisie unaniem door de raad van gemeente Beuningen vastgesteld. In de energievisie staan verschillende opties die bijdragen aan een energieneutraal Beuningen in 2040. Deze opgave is zo groot, dat we vooraf geen opties kunnen uitsluiten.
Ga voor meer informatie naar www.energiekbeuningen.nl
 

Econobis 

Econobis is een ledenadministratiesysteem toegespitst op energiecoöperaties en energieloketten. Het systeem is eigendom van de deelnemende coöperaties. Sinds december 2019 maakt EnergieVoorVier gebruik van het systeem, hiermee zijn we goed voorbereid op het groeiend aantal leden. 
Ga voor meer informatie naar www.econobis.energiesamen.nu

Burgers Geven Energie

Steeds meer burgers dragen actief bij aan duurzame energie. Het platform Burgers Geven Energie is er om mensen die de energietransitie in de regio Arnhem-Nijmegen een boost willen geven met elkaar te verbinden. Ben je betrokken bij een energie-initiatief of coöperatie in de regio Arnhem-Nijmegen. Sluit je ook aan bij Burgers Geven Energie. Of je nu net begint of al ervaring hebt, maakt niet uit!  
Ga voor meer informatie naar www.burgersgevenenergie.nl

Windenergie.nl 

De website windenergie.nl is tot stand gebracht door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
Op de website is informatie te vinden over windenergie op land, waarbij verschillende aspecten zoals nut en noodzaak, Europese en nationale afspraken rond duurzame energievoorziening, inpassing in landschap van windmolens en wet- en regelgeving aan bod komen.
Ga voor meer informatie naar www.windenergie.nl

EnergieSamen

EnergieSamen is de landelijke koepel en belangenvereniging voor energiecoöperaties met als doel: er samen voor zorgen dat duurzame-energieprojecten slagen. EnergieSamen maakt kennis van ervaren leden toegankelijk en helpt kapitaal beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingsfase van nieuwe initiatieven. Daarmee wordt de kans op een succesvol project aanzienlijk groter! EnergieSamen ondersteunt ook EnergieVoorVier.
Ga voor meer informatie naar www.energiesamen.nu

Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF)

De GNMF helpt coöperaties, ontwikkelaars, grondeigenaren en gemeenten bij het realiseren van windenergie. Zij hebben veel kennis en ervaring en delen dit graag. De GNMF is onder andere betrokken bij het gebiedsproces voor wind en zonneparken in de gemeente Beuningen. De GNMF was initiatiefnemer en mede-ontwikkelaar van Windpark Nijmegen-Betuwe, waar de molens inmiddels volop draaien.
Ga voor meer informatie naar www.gnmf.nl 

Oost NL

In opdracht van de provincie Gelderland biedt Oost NL begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van duurzame energieprojecten. Speciaal voor projecten die een bijdrage leveren aan duurzame energie of CO2-reductie is er ‘De Groeiversneller Energie’. EnergieVoorVier heeft vanuit OostNL een subsidie van €10.000,- toegekend gekregen waarmee de benodigde expertise en kennis is ingekocht om ons als startende coöperatie te ondersteunen.
Ga voor meer informatie naar www.oostnl.nl

Kennisplatform HIER opgewekt

Hier opgewekt is het kennisplatform voor iedereen die bezig is met lokale duurzame energie en iedereen die daar interesse in heeft. Voor initiatiefnemers en klanten/leden van energiecoöperaties, maar ook voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, coöperaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. Op de website van HIER opgewekt vind je inspiratie, informatie, kennis en sparringpartners. 
Ga voor meer informatie naar www.hieropgewekt.nl