Nieuws

Locaties windmolens ofwel het Voorkeursalternatief (VKA)

Op dinsdag 6 oktober 2020 heeft de gemeente het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA) voor windmolens gepresenteerd.  Het VKA geeft op basis van onderzoeken een advies over de beste locaties waar windmolens geplaatst kunnen worden.  In de afbeelding hieronder is het resultaat te zien: drie windmolens ten oosten en twee windmolens ten westen van de A50. 

De vervolgstap is verder in te zoomen op de locaties uit het VKA. Er wordt nader onderzoek gedaan naar geluid, slagschaduw, veiligheid, ecologie en gezondheid.  De resultaten hiervan worden opgenomen in het milieueffectrapport. Dit rapport is noodzakelijk voor het aanvragen van een vergunning voor de uiteindelijke bouw van de windmolens. Het rapport en de vergunningsaanvraag liggen begin 2021 ter inzage bij de gemeente. Indien alle uitkomsten positief, dan kan de gemeenteraad voor de zomer 2021 het besluit nemen dat de windmolens geplaatst kunnen worden. 

Word lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier en investeer in groene energie