Nieuws

Informatieavond donderdag 24 september 2020 voor omwonenden

EnergieVoorVier heeft op 24 september 2020 een informatieavond georganiseerd voor omwonenden, die in een straal van 1,5 km rondom het plangebied voorontwerp-bestemmingsplan (VOBP) staan. Er zijn 1200 uitnodigingen verspreid, op de avond zelf waren 30 omwonenden aanwezig.

Wat speelt er bij omwonenden:
  • Overlast: slagschaduw en geluidsoverlast (al dan niet laagfrequent);
  • Toekomstig woongenot, een zorg die boven een eventuele financiële vergoeding uitgaat;
  • Waardevermindering van de woning;
  • Gezondheidsrisico’s;
  • Invloed vanuit en betrokkenheid omwonenden.
Betrokkenheid: wat kan EnergieVoorVier hierin betekenen?
Ondanks dat er de afgelopen jaren zowel door de gemeente als door de coöperatie verschillende bijeenkomsten zijn georganiseerd, voelen omwonenden zich niet betrokken. Het gevoel heerst dat er al veel keuzes zijn gemaakt waarop geen invloed meer mogelijk is.
Betrokkenheid is ook een thema waar EVV mee worstelt. We zijn blij met de betrokkenheid van de omwonenden die aanwezig zijn tijdens de informatieavond, maar in verhouding tot het aantal genodigden is de opkomst echter minimaal. Hier ligt dus voor ons een grote uitdaging en we verwelkomen alle ideeën die kunnen helpen om inwoners beter te bereiken en te betrekken.

Word lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier en investeer in groene energie