Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de ledenovereenkomst.Ik machtig de coöperatie om het eenmalige entreegeld van €25 per automatische incasso af te schrijven van bovengenoemd bankrekeningnummer.

    Gegevens en handtekening van ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger: