Nieuws

Gemeenteraad besluit over wind- en zonne-energie

De gebiedsraad heeft een locatieplan opgesteld waar is aangeven op welke locaties wind- en zonne-energie gerealiseerd zou kunnen worden en onder welke voorwaarden. De belangrijkste aanbevelingen van de gebiedsraad die zijn opgenomen in het locatieplan zijn een goede verdeling van lusten en lasten en maximale hinder beperkende maatregelen (denk aan geluid, slagschaduw).

Op 12 maart 2019 wordt de gemeenteraad gevraagd een beslissing te nemen op basis van het locatieplan.

EnergieVoorVier hoopt natuurlijk op een positief besluit zodat we verdere stappen kunnen maken!

Lees hier mee over de gebiedsraad en haar aanbevelingen!
Word lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier en investeer in groene energie