Geschiedenis

Een aantal enthousiaste inwoners uit de gemeente Beuningen heeft in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het oprichten van een lokale energiecoöperatie.

Zo zijn we begonnen

In april 2018 is de coöperatie officieel opgericht. Het bestuur heeft een stevige basis en wordt gevormd door vrijwilligers. Daarnaast is een aantal leden betrokken in werkgroepen en op incidentele basis bij projectmatige activiteiten.

De focus van de coöperatie ligt op dit moment op de realisatie van Windpark Beuningen, dat voor de helft eigendom wordt van de lokale gemeenschap. Het Windpark wordt ontwikkeld in samenwerking met twee andere initiatiefnemers.
Daarnaast is de coöperatie zijdelings betrokken bij de ontwikkeling van zonneparken. De coöperatie heeft de ambitie om binnen de gemeente kleinschalige duurzame activiteiten te ontwikkelen; een voorbeeld hiervan is de lokale mobieltjesactie.

Het bestaansrecht van de coöperatie wordt bepaald door de leden; door het kopen van aandelen profiteren zij van het rendement. Er wordt achter de schermen een bedrijf neergezet dat verankerd moet zijn in een gezonde financiële huishouding, ondersteund door statuten en reglementen.

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties samen aan een Regionale Energiestrategie. Dit nationale programma ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te delen, procesondersteuning te bieden en partijen te verbinden om de ambities te kunnen verwezenlijken. EnergieVoorVier volgt de onderwerpen die in de RES besproken worden.

Versterk ons!

Heb je interesse om onze energiecoöperatie te ondersteunen?

In de verschillende werkgroepen (communicatie, ledenwerving, financiën, ledenadministratie) kunnen we zeker nog hulp gebruiken!

Blijf op de hoogte

EnergieVoorVier vindt het belangrijk dat leden én belangstellenden geïnformeerd zijn en blijven over het beoogde Windpark en andere duurzame initiatieven. Sinds de oprichting van de coöperatie komt EnergieVoorVier regelmatig met een nieuwsbrief, die aan leden en belangstellenden verstuurd wordt.

In onze nieuwsbrief wordt kort en bondig ingegaan op de ontwikkelingen van de coöperatie, het Windpark en overige activiteiten. Maar er is ook aandacht voor regionale ontwikkelingen, zoals de RES. Nieuwsgierig? Schrijf je dan in. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    Voornaam
    Achternaam
    E-mailadres