Nieuws

Deelname aan Stichting Gebiedsfonds

We zoeken inwoners van de Gemeente Beuningen die zitting willen nemen in het te vormen bestuur voor Stichting Gebiedsfondsen Beuningen. Deze Stichting gaat de gebiedsfondsen beheren van de zonneparken en het windpark die in de gemeente Beuningen worden gerealiseerd. In 2025 krijgen we de eerste bedragen vanuit de drie zonneparken die in onze gemeente (bijna) operationeel zijn. Die bedragen kunnen we besteden aan doelen in Gemeente Beuningen. Het bestuur van de nieuw te vormen stichting zorgt ervoor dat de gelden goed worden besteed. Per zonneveld gaat het over rond de €5.000,- per jaar. De stichting wordt in de komende periode opgericht en vormgegeven.

Wil jij graag meedenken over de kaders en zitting nemen in het eerste bestuur van de stichting, meld je dan aan voor een informatiebijeenkomst via: info@energievoorvier.nl.

Geef je naam, adres en telefoonnummer daarbij graag door.

Word lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier en investeer in groene energie