Lever je oude mobieltjes in!

Lever je oude mobieltjes in!  De kinderen van alle basisscholen in de gemeente Beuningen zamelen tussen 30 april en 16 mei mobiele telefoons in voor hun toekomst. De ingezamelde mobieltjes worden verwerkt door het Nederlandse bedrijf Eeko, dat garant staat voor het op de juiste manier verwijderen van data. Hebben de kinderen je gemist? Er staan tot … Meer lezen

Digitale informatieavonden gemeente

Digitale informatieavonden gemeente In maart is door de gemeente Beuningen bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt. Het artikel zoals door de gemeente gepubliceerd vind je hieronder. Op 30 maart en op 19 april organiseert de gemeente een digitale informatieavond. EnergieVoorVier zal hierbij aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen … Meer lezen

Positief besluit zonneparken

Positief besluit zonneparken Bron: Energiek Beuningen Na een lang proces was er op 26 januari jl. een belangrijk moment. Vier zonneparken lagen ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad. Eerder waren de ingediende plannen voor deze parken al besproken in de commissievergadering. Hierin stelden raadsleden enkele vragen aan de initiatiefnemers van de parken. Uiteindelijk was de … Meer lezen

Vergunningaanvraag Windpark Beuningen ingediend

EnergieVoorVier heeft samen met haar partners Eneco Wind en Kemperman & Partners Projecten op 10 december 2020 de vergunningaanvraag voor Windpark Beuningen ingediend.  Een eerste formele mijlpaal op weg naar lokaal opgewekte windenergie! De aanvraag is ingediend op basis van onderstaand geoptimaliseerd voorkeursalternatief (VKA). In dit VKA is turbine 2 (vanuit het westen gezien) iets … Meer lezen

Investeren in duurzame energie! Informatieavond 23 februari 2021

Investeren in duurzame energie!  Op dinsdag 23 februari hebben we onze Nieuwsbrief lezers geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het beoogde windpark en de planning ervan. Daarnaast zijn we uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om via EnergieVoorVier al te investeren in het beoogde windpark. Kijk hier de digitale informatieavond terug Leningreglement Ontwikkelfase Toelichting Leningreglement Leningovereenkomst Ontwikkelfase … Meer lezen

Informatieavond donderdag 24 september 2020 voor omwonenden

EnergieVoorVier heeft op 24 september 2020 een informatieavond georganiseerd voor omwonenden, die in een straal van 1,5 km rondom het plangebied voorontwerp-bestemmingsplan (VOBP) staan. Er zijn 1200 uitnodigingen verspreid, op de avond zelf waren 30 omwonenden aanwezig. Wat speelt er bij omwonenden: Overlast: slagschaduw en geluidsoverlast (al dan niet laagfrequent); Toekomstig woongenot, een zorg die … Meer lezen

Locaties windmolens ofwel het Voorkeursalternatief (VKA)

Op dinsdag 6 oktober 2020 heeft de gemeente het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA) voor windmolens gepresenteerd.  Het VKA geeft op basis van onderzoeken een advies over de beste locaties waar windmolens geplaatst kunnen worden.  In de afbeelding hieronder is het resultaat te zien: drie windmolens ten oosten en twee windmolens ten westen van de A50.  De … Meer lezen

Presentatie Algemene Vergadering woensdag 17 juni

Op woensdag 17 juni vond de Algemene Vergadering plaats via Skype. Het bestuur van EnergieVoorVier heeft aan de hand van een tijdslijn besproken waar we staan in het ontwikkelingsproces van wind en zon.  Klik hier voor de presentatie.

Informatie avond gemist?

EnergieVoorVier heeft op maandag 20 mei in Weurt en op donderdag 23 mei in Winssen een informatie avond georganiseerd. Tijdens deze avonden hebben we verteld wie we zijn, wat we doen en waar we nu staan. Kon je er niet bij zijn en ben je benieuwd wat er is verteld? Via onderstaande link kun je … Meer lezen

Zienswijze EnergieVoorVier, Notitie van Reikwijdte en Detailniveau

Op 9 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente zelf het initiatief wil behouden voor het eerste deel van de ruimtelijke procedure voor de realisatie van een windpark in de gemeente Beuningen. De milieueffectrapportage – procedure (m.e.r.) is een onderdeel van dit proces. De gemeente heeft hiervoor adviesbureau Bosch & van Rijn in … Meer lezen