Bestuur

Energieneutraal in 2040, dat is de ambitie van de gemeente Beuningen. Als inwoners van de gemeente hebben we nu de mogelijkheid om samen bij te dragen aan deze duurzame ambitie.

Op dit moment zijn we volop in gesprek met belanghebbenden (gemeente, inwoners, omwonenden, grondeigenaren, projectontwikkelaars) over de ontwikkeling van grootschalige wind- en zonprojecten binnen de gemeente.

Patrick Beusker

“De energietransitie, die nu wereldwijd in gang is gezet, zie ik als een absolute noodzaak om een gezonde en leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen te behouden. Via coöperatie EnergieVoorVier kan ik mijn steentje bijdragen aan deze transitie, in ieder geval voor zover het de gemeente Beuningen betreft. De uitdagingen die komen kijken bij het realiseren van onze coöperatiedoelen en het intensieve contact met omwonenden, lokale bedrijven en lokale organisaties op weg daarnaartoe geven mij alle energie om er vol voor te gaan!”

Jody van Ittersum

“Door de nieuwe werkelijkheid waarin we leven is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie minder vanzelfsprekend geworden. Door mijn werk voor een groene energieleverancier ervaar ik elke dag de gevolgen voor mensen als ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ons leven en werken is erg afhankelijk van energie. Alle dingen die ons leven leuk maken draaien op energie. Het is een beetje dom om te wachten tot alle fossiele energie op is. Ook willen we niet afhankelijk zijn van andere (dubieuze) landen. Daarom moeten we zelf aan de slag voor de toekomst. Ik zie daar een nieuwe mix van energiebronnen en technieken ontstaan. We zitten midden in een transitie. Het is super interessant om bij deze transitie aangehaakt te zijn. Regionaal en lokaal mee te praten en mee te beslissen. Je hebt invloed en begrijpt waarom keuzen uiteindelijk toch gemaakt moeten worden. Door samen met zoveel mogelijk verschillende stakeholders te overleggen komt het beste plan op tafel. Door zelf te ontwikkelen komt de winst in onze gemeenschap terecht. We kunnen de opbrengst in mooie duurzame projecten investeren. Daar doe ik het voor.”

Hans Romijnders

“Nadat ik mijn werkzame periode bij het netbedrijf Alliander in 2018 had afgesloten, heb ik gezocht naar activiteiten die ik leuk vind. Zo ben ik terecht gekomen bij de energiecoöperatie “EnergieVoorVier”. Dit vrijwilligerswerk bevalt me prima. De noodzaak voor een(versnelde) energie transitie wordt bijna dagelijks door diverse omstandigheden groter. Aangezien dit vaak lange trajecten zijn wil ik mijn bijdrage leveren deze doorloop periode zo kort mogelijk te laten zijn.”

José Muijres

“De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar en niet meer te ontkennen. Ik geloof dat we door samen de verantwoordelijkheid te nemen, stappen kunnen zetten naar een duurzamere wereld. Via de coöperatie kunnen alle inwoners van Beuningen die willen meewerken, dat doen. EnergieVoorVier levert zo een bijdrage aan die energietransitie. Het mooie van een energie coöperatie is dat opbrengsten van wind en zon weer geïnvesteerd kunnen worden in andere duurzame ontwikkelingen binnen Beuningen. Dat alles kost energie maar levert nog meer energie op.”

Jos Willemsen

“Een schone en leefbare wereld vind ik belangrijk, niet alleen voor mezelf maar zeker voor onze kinderen. Om dat te bereiken is een ingrijpende verandering van de energieproductie en het energieverbruik noodzakelijk. Daarvoor is de inzet van iedereen nodig.

Ik wil mijn steentje bijdragen, door mijn kennis te gebruiken voor  EnergieVoorVier.”

Versterk ons!

Heb je interesse om onze energiecoöperatie te ondersteunen?

In de verschillende werkgroepen (communicatie, ledenwerving, financiën, ledenadministratie) kunnen we zeker nog hulp gebruiken!