Het bestuur

Een aantal enthousiaste inwoners uit de gemeente Beuningen hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het oprichten van een lokale energiecoöperatie. In april 2018 is de coöperatie officieel opgericht en bestaat het bestuur uit 7 vrijwilligers.
Op dit moment zijn we volop in gesprek met belanghebbenden (gemeente, inwoners, omwonenden, grondeigenaren, projectontwikkelaars, gebiedsraad) over de ontwikkeling van grootschalige wind- en zonprojecten binnen de gemeente.

 

Heb je interesse om de energiecoöperatie te ondersteunen? 
In de verschillende werkgroepen (communicatie, ledenwerving, financiën, ledenadministratie) kunnen we zeker nog hulp gebruiken!
Laat het ons weten per mail: info@energievoorvier.nl.

Fotografie: Tiny Donkers

Jos Willemsen

“Een schone en leefbare wereld vind ik belangrijk, niet alleen voor mezelf maar zeker voor onze kinderen. Om dat te bereiken is een ingrijpende verandering van de energieproductie en het energieverbruik noodzakelijk. Daarvoor is de inzet van iedereen nodig.
Ik wil mijn steentje bijdragen, door mijn kennis te gebruiken voor  EnergieVoorVier.”

Sanne Peeters

“Met mijn deelname als bestuurslid van de energiecoöperatie wil ik een steentje bijdragen aan de  energietransitie in Nederland. Niets doen is wat mij betreft geen optie! Wij kunnen, samen met de inwoners, verenigingen en bedrijven binnen de gemeente Beuningen de verantwoordelijkheid pakken om in ieder geval onze directe leefomgeving te verduurzamen in de komende jaren. Maken we de wereld een klein beetje mooier met elkaar!”.

Jody van Ittersum

“Mensen gebruiken de hele dag energie: voedsel, kleding, huishouden, transport, enz. Al die dingen maken ons leven fijner. De wereldbevolking groeit in een snel tempo door, de aardebewoner wordt gemiddeld rijker en consumeert dan meer energie. Er is nog meer energie nodig. Fossiele energie wordt  schaarser (en dus duurder). Het is een beetje dom om te wachten tot alles op is. Het is ook niet verstandig om afhankelijk te worden van andere (dubieuze) landen. Door nu zelf te ontwikkelen (en niet te wachten tot we ‘moeten’) hebben we invloed en kunnen we de lusten naar onze eigen gemeenschap halen.”

José Muijres

“Samen de verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie, werken aan draagvlak en zorgen dat de inwoners van de gemeente Beuningen ook kunnen meedelen in de opbrengsten van zon en windparken zijn mijn drijfveren om me in te zetten voor EnergieVoorVier. Dat kost energie maar levert nog meer energie op.”

Hans Romijnders

“Sinds 1980 woon ik samen met mijn vrouw in Beuningen. We hebben 2 kinderen die inmiddels hun ouderlijk nest hebben verlaten. Na mijn opleiding ben ik begonnen als docent in het technisch onderwijs. Hierna heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijf wat nu Alliander heet. Hierbij heb ik diverse fusies, standplaats wijzigingen en reorganisaties mee mogen maken. Nadat ik in 2018 met vervroegd pensioen ben gegaan heb ik gezocht naar activiteiten die ik leuk vind. Zo ben ik bij EnergieVoorVier beland!”

Karin Hoogenboom

“Ontwikkeling van duurzame energie is nodig! Alleen dan we kunnen blijven genieten van een gezonde en leefbare omgeving. Ik wil mijn energie graag inzetten om de energietransitie in de gemeente Beuningen te ondersteunen, zodat ook toekomstige generaties de beschikking hebben over voldoende energie. Een grote uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat het moet en kan.”

Patrick Beusker

“De energietransitie, die nu wereldwijd in gang is gezet, zie ik als een absolute noodzaak om een gezonde en leefbare wereld voor volgende generaties te behouden. Via coöperatie EnergieVoorVier kan ik mijn steentje bijdragen aan deze transitie, in ieder geval voor zover het de gemeente Beuningen betreft. De uitdagingen die komen kijken bij het realiseren van onze doelen en het intensieve contact met de lokale inwoners op weg daarnaartoe geven mij alle energie om er vol voor te gaan!”