Nieuws

Algemene Vergadering 28 november 2022

Bij deze nodigen we alle leden van harte uit voor de Algemene Vergadering van Coöperatie EnergieVoorVier op maandag 28 november aanstaande. De vergadering start om 20:00 uur en vindt plaats bij MFA ’t Hart, Den Elt 17 in Ewijk. De zaal is open vanaf 19.45 uur. We verwachten rond 21:30 uur te kunnen afsluiten.

In deze algemene vergadering bespreken we onder andere de begroting voor 2023 en staan we stil bij de meest recente ontwikkelingen rondom de wind- en zonprojecten in de gemeente Beuningen. 

Graag ontvangen wij een bericht indien je bij de vergadering aanwezig zult zijn.

Een van de agendapunten is een bestuurswisseling.  Karin Hoogenboom heeft aangegeven het bestuur te willen verlaten. We willen haar plek graag opvullen. Lijkt het je wat om bestuurslid te worden? Stel je dan kandidaat! Je kunt je als kandidaat aanmelden tot uiterlijk 22 november.

Tot en met 22 november kun je ook aanvullende punten voor de agenda aandragen.

Zowel je aanmelding als eventuele aanvullende agendapunten kun je aan ons sturen via info@energievoorvier.nl.

We hopen dat je bij de algemene vergadering kunt aansluiten!

 

Met vriendelijke groet,

Jody, José, Karin, Hans, Jos, Patrick

Bestuur Coöperatie EnergieVoorVier

Agenda

Algemene Vergadering Coöperatie EnergieVoorVier U.A.

Maandag 28 november 2022

1. Opening / welkom
2. Algemeen
      a. Vaststellen van de agenda
      b. Mededelingen
      c. Vaststellen verslag AV 13 juni 2022
3. Korte terug- en vooruitblik
     a. Ontwikkeling Windpark Beuningen
     b. Ontwikkeling zonneparken
     c. Participatie en ledencampagne
4. Financiën
    a. Toelichting begroting 2023
    b. Vaststelling begroting 2023
     c. Vaststelling contributie- en entreegeld 2023
5. Ledenportaal
6. Bestuurssamenstelling
     Patrick Beusker is aftredend en herkiesbaar. Karin Hoogenboom treedt af en is
     niet herkiesbaar, waardoor er een vacature ontstaat voor een bestuurslid.
     (Tegen)kandidaten kunnen zich vooraf aanmelden via info@energievoorvier.nl.
      Aanmelding moet uiterlijk 22 november plaatsvinden.
7. Rondvraag
8. Afsluiting

Word lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier en investeer in groene energie