Welkom op de website van onze energiecoöperatie!

dé brede energiecoöperatie voor Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen

Energie neutraal in 2040, dat is de ambitie van de gemeente Beuningen. Als inwoners van de gemeente hebben we nu de mogelijkheid om samen bij te dragen aan deze duurzame ambitie. 

Energiecoöperatie EnergieVoorVier wil inwoners verenigen om samen duurzaam te ontwikkelen. Met respect voor het oude en ruimte voor het nieuwe! EnergieVoorVier is opgericht door inwoners, is voor inwoners en is van inwoners!

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief! (4 x per jaar)

  Wij zoeken versterking! 

  In 2017 is coöperatie EnergieVoorVier gestart met het ontwikkelen van grootschalige duurzame energie in de vorm van wind- en zonprojecten. Dit doen we voor, door en met inwoners in de regio Beuningen. De bestuurlijke laag staat stevig. Maar de daadwerkelijke realisatie van 4 grote zonnevelden en 4 of 5 windturbines komt echt dichterbij! EnergieVoorVier staat aan het begin van een grootschalige ledenwerfcampagne die in de loop van 2021 start. De volgende stap is de projectcommunicatie voor het toekomstige Windpark Beuningen. We hebben jouw hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen. Daarom zijn we op zoek naar jou!

  Vacature Secretaris ( 2 uur/week)
  Als je gestructureerd kunt werken, bij voorkeur enige administratieve / secretariële ervaring hebt én affiniteit hebt met de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie, dan ben je van harte welkom! Belangrijkste taak: voorbereiden van en notuleren bij de bestuursvergaderingen en het uitwerken van het daaropvolgend verslag  en beheren van de info-box. Heb je interesse? Stuur een mail naar info@energievoorvier.nl. Wij nemen contact met je op.

  Vacature Lid werkgroep communicatie (2 uur/week)
  Ben je communicatief sterk, heb je passie voor de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie en wil je actief deelnemen aan de ontwikkeling van draagvlak en participatie dan kun je nu al bijdragen! Belangrijkste taken: organiseren van (online) bijeenkomsten en activiteiten en schrijven van teksten en beheren van contacten met diverse media. Heb je meer tijd beschikbaar? Dan kun je ook ondersteunen bij de totstandkoming van de Nieuwsbrief, en bijdragen aan de ontwikkeling van de coöperatie. Heb je interesse? Stuur een mail naar info@energievoorvier.nl. Wij nemen contact met je op. 

  Nieuwsbrieven EnergieVoorVier

  Activiteiten EnergieVoorVier

  September  2020: Informatieavond voor omwonenden en een informatieavond voor alle belangstellenden. 
  Juni 2020: Algemene Vergadering voor leden op 17 juni

  Februari 2020:  pubquiz bij Harten4Groep; deze organisatie ontplooit allerhande  initiatieven in de  gemeente Beuningen. Binnenkort verschijnt een link naar vraag en antwoord.
  December 2019:  aanwezig tijdens curlingavonden van Beuningen On Ice, waar tevens een doorlopende presentatie is getoond, klik hier

  Presentatie Algemene Vergadering woensdag 17 juni

  Op woensdag 17 juni vond de Algemene Vergadering plaats via Skype. Het bestuur van EnergieVoorVier heeft aan de hand van een tijdslijn besproken waar we staan in het ontwikkelingsproces van wind en zon. 
  Klik hier voor de presentatie.

  Laatste nieuws

  Investeren in duurzame energie! 

  Heb je interesse om te investeren in duurzame energie?  Het is nu mogelijk om vroegtijdig te investeren in het beoogde windpark in Beuningen.
  Onze leden kunnen geld lenen aan EnergieVoorVier voor het financieren van de ontwikkeling van het windpark. Geld lenen kan vanaf €500 tot maximaal €25.000 per lid. Over de lening wordt rente uitgekeerd. De rentevergoeding bedraagt eenmalig 25 % en indien je de lening omzet in een winddeel EVV, komt daar nog eens 10 % bovenop. Daarnaast ontvang je 2 % rente per jaar gedurende de looptijd van de lening.  Voor de ontwikkelfase van het windproject willen we maximaal €150.000 euro ophalen. Zodra dit totale bedrag is opgehaald, stopt de mogelijkheid om een lening aan te gaan.

  Heb je interesse, wil je meer informatie en uitleg? Laat het ons weten per mail: info@energievoorvier.nl. We zullen dan contact met je opnemen. 

  Of meld je aan aan voor onze digitale informatieavond op 23 februari om 20.00 uur.  
  Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@energievoorvier.nl..
  In onderstaande documenten vind je alvast wat informatie.   

  Vergunningaanvraag Windpark Beuningen ingediend 

  EnergieVoorVier heeft samen met haar partners Eneco Wind en Kemperman & Partners Projecten op 10 december 2020 de vergunningaanvraag voor Windpark Beuningen ingediend.  Een eerste formele mijlpaal op weg naar lokaal opgewekte windenergie! De aanvraag is ingediend op basis van onderstaand geoptimaliseerd voorkeursalternatief (VKA). In dit VKA is turbine 2 (vanuit het westen gezien) iets naar het westen opgeschoven ten opzichte van het in oktober gepresenteerde VKA. 
  Volgens de huidige planning zal de ontwerpvergunning samen met het ontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 ter inzage worden gelegd.

  Informatieavond donderdag 24 september 2020 voor omwonenden 

  EnergieVoorVier heeft op 24 september 2020 een informatieavond georganiseerd voor omwonenden, die in een straal van 1,5 km rondom het plangebied voorontwerp-bestemmingsplan (VOBP) staan. Er zijn 1200 uitnodigingen verspreid, op de avond zelf waren 30 omwonenden aanwezig.
  Wat speelt er bij omwonenden:
  • Overlast: slagschaduw en geluidsoverlast (al dan niet laagfrequent);
  • Toekomstig woongenot, een zorg die boven een eventuele financiële vergoeding uitgaat;
  • Waardevermindering van de woning;
  • Gezondheidsrisico’s;
  • Invloed vanuit en betrokkenheid omwonenden.
  Betrokkenheid: wat kan EnergieVoorVier hierin betekenen?
  Ondanks dat er de afgelopen jaren zowel door de gemeente als door de coöperatie verschillende bijeenkomsten zijn georganiseerd, voelen omwonenden zich niet betrokken. Het gevoel heerst dat er al veel keuzes zijn gemaakt waarop geen invloed meer mogelijk is.
  Betrokkenheid is ook een thema waar EVV mee worstelt. We zijn blij met de betrokkenheid van de omwonenden die aanwezig zijn tijdens de informatieavond, maar in verhouding tot het aantal genodigden is de opkomst echter minimaal. Hier ligt dus voor ons een grote uitdaging en we verwelkomen alle ideeën die kunnen helpen om inwoners beter te bereiken en te betrekken.

  Onze vrijwilligers aan het woord… 

  Header website
  Theo Schoutsen, sinds september 2020 enthousiast vrijwilliger in de communicatie werkgroep, aan het woord: 
  Lees hier verder

  We hebben in NL een energie akkoord getekend. Dit heeft als consequentie dat het energielandschap zal veranderen. We willen namelijk altijd gegarandeerd stroom uit ons stopcontact. Die ‘luxe’ is voor mensen in Nederland vanzelfsprekend. Dat is het echter niet. (Corona is een ‘ramp’, maar moet je eens een winter geen stroom meer krijgen….).De energie moet ergens vandaan komen. We moeten aan de slag met een optimale mix aan duurzame opwek. Uitstellen is geen optie meer. Uiteraard zullen er nu installaties neergezet worden die over 30 jaar achterhaald zijn en dan vervangen kunnen worden door andere oplossingen. En inderdaad moeten er gemeenten voorop lopen en andere gemeente volgen. 

  Lees hier verder

  Beuningen energieneutraal

  De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Begin 2017 is er door de gemeenteraad een energievisie vastgesteld. In deze visie is een breed aantal mogelijkheden beschreven welke bijdragen aan een energieneutrale gemeente. Denk hierbij aan het stimuleren van energiebesparing, hergebruik van grondstoffen, energie-educatie, duurzame mobiliteit en grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind.

  Waarom een energiecoöperatie?

  De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij al deze ontwikkelingen, zeker als het gaat om grootschalige opwek door zon en wind. Een lokale energiecoöperatie is een goed middel om deze betrokkenheid tot een succes te maken.
  EnergieVoorVier is dan ook voor, van en door inwoners!

  Waarom EnergieVoorVier?

  • wij ondersteunen de lokale energietransitie en behartigen de lokale belangen
  • wij geloven in grootschalige energieopwek aanvullend op wat inwoners in en om het huis zelf kunnen doen
  • wij staan voor een duurzame verbinding tussen de dorpen
  • wij willen inwoners betrekken bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven, wij geloven in de kracht van samen
  • wij hebben als energiecoöperatie invloed en zijn medebepalend in de lokale energietransitie
  • wij staan ervoor in dat de omgeving meedeelt bij grootschalige opwek van energie: niet alleen de lasten, maar ook de lusten!
  • Lees hier meer over onze ambities! 
  Heb je interesse om de energiecoöperatie te ondersteunen? 
  In de verschillende werkgroepen (communicatie, ledenwerving, financiën, ledenadministratie) kunnen we zeker nog hulp gebruiken!
  Laat het ons weten per mail: info@energievoorvier.nl.
  evv-logo-rgb-socialmedia-beeldmerk

  Steun ons en word lid!

  Samen met onze leden wil EnergieVoorVier haar ambities waarmaken!  
  Dus steun ons en word lid!

  EnergieVoorVier in de media

  homeslider1

  Mede-eigenaar worden van een windmolen, straks kan het in Beuningen

  Energiecoöperatie zit niet stil

  26 juni 2019 - De Maas&Waler. Maandelijks deelt een betrokkene zijn kijk op een energieneutrale toekomst, in deze aflevering vertellen de bestuursleden van EnergieVoorVier over de ontwikkelingen binnen de energiecoöperatie.

  Niet alleen de lasten, ook een deel van de opbrengst

  2 mei 2019 - De Gelderlander. Met een 'ja' van de Beuningse gemeenteraad is de komst van zonneparken en windturbines een stap dichterbij. Het betekent ook dat energiecoöperatie EnergieVoorVier nu echt van start kan. Inwoners van Beuningen kunnen aandelen kopen en zo een stukje turbine of zonnepaneel bezitten. Voor sommigen een mooi idee, voor andere een investering.

  Lees hier het hele artikel.

  Interview Rabobank Rijk van Nijmegen

  April 2019 - Vier bestuursleden van energiecoöperatie EnergieVoorVier werden op 26 februari gefotografeerd op het dak van basisschool De Hoeven in Beuningen. Het ging hierbij om de zonnepanelen. De foto’s zijn nu te bewonderen in het ledenblad Dichterbij (editie voorjaar 2019) van de Rabobank.

  Lees hier het hele artikel.

  EnergieVoorVier blij met volgende duurzame stap

  10 april 2019 – Koerier Beuningen. EnergieVoorVier is blij met het besluit van de gemeenteraad om een milieu-effectonderzoek te doen naar de mogelijkheden voor duurzame energie-opwekking in de gemeente. De gemeenteraad besloot dinsdag 9 april om een groter gebied langs de Maas en Waalweg (N322) te onderzoeken voor de plaatsing van turbines, dan eerder de bedoeling was. Eerst zouden er 4 à 5 turbines in de oksel van A50/A73 bij Ewijk komen te staan. Nu wordt het onderzoeksgebied uitgebreid richting Winssen, de gemeentegrens met Druten. Lees hier het hele artikel.

  Wat is een energiecoöperatie? 

  Een energiecoöperatie is vaak een initiatief van lokale inwoners, die vrijwillig de handen ineenslaan met als doel het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat kan zijn door te investeren in de opwekking van zon- of windenergie. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor investeringen in de lokale gemeenschap.
  Een coöperatie is qua rechtsvorm een afgeleide van de vereniging. De coöperatie is er om de belangen van de leden te behartigen. De leden zijn dus de baas!
  Door lid te worden van een lokale energiecoöperatie kun je dus actief ondersteunen en meedenken om je directe omgeving te verduurzamen!

  Zodra de energiecoöperatie de mogelijkheid heeft om mee te investeren in een lokaal windpark en/of zonnepark zal de coöperatie hiervoor geld moeten hebben. Dit doet zij door het uitgeven van participaties. Leden van de coöperatie hebben doorgaans het eerste recht op koop van participaties. Met de opbrengst van de verkoop van participaties heeft de energiecoöperatie vervolgens de mogelijkheid te investeren in een wind- of zonnepark en wordt zij mede eigenaar van het project. De leden die participaties hebben gekocht krijgen jaarlijks rendement uitgekeerd over het bedrag dat zij aan participaties hebben gekocht. Dit  rendement ligt in de regel ver boven de rente die een bank uitkeert op spaargeld.

  Wie is EnergieVoorVier?

  Een aantal enthousiaste inwoners uit de gemeente Beuningen hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het oprichten van een lokale energiecoöperatie. In april 2018 is de coöperatie officieel opgericht en bestaat het bestuur uit 8 vrijwilligers.

  Via het tabblad ‘Bestuur’ is meer informatie te lezen over het huidige bestuur.