Welkom op de website van onze energiecoöperatie!

dé brede energiecoöperatie voor Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen

Energie neutraal in 2040, dat is de ambitie van de gemeente Beuningen. Als inwoners van de gemeente hebben we nu de mogelijkheid om samen bij te dragen aan deze duurzame ambitie. 

Energiecoöperatie EnergieVoorVier wil inwoners verenigen om samen duurzaam te ontwikkelen. Met respect voor het oude en ruimte voor het nieuwe!

EnergieVoorVier is opgericht door inwoners, is voor inwoners en is van inwoners!

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief! (4 x per jaar)

Nieuwsbrieven EnergieVoorVier

Activiteiten EnergieVoorVier

September  2020: Informatieavond voor omwonenden en een informatieavond voor alle belangstellenden. 
Juni 2020: Algemene Vergadering voor leden op 17 juni

Februari 2020:  pubquiz bij Harten4Groep; deze organisatie ontplooit allerhande  initiatieven in de  gemeente Beuningen. Binnenkort verschijnt een link naar vraag en antwoord.
December 2019:  aanwezig tijdens curlingavonden van Beuningen On Ice, waar tevens een doorlopende presentatie is getoond, klik hier

Laatste nieuws

Informatieavond donderdag 24 september voor omwonenden

Op donderdagavond 24 september organiseert EnergieVoorVier een speciale informatieavond.
Deze avond is bedoeld voor alle omwonenden die mogelijk binnen een straal van 1,5 km komen te wonen van het te realiseren windpark ten zuiden van de A73 – N322 (Maas & Waal weg).
 
De omwonenden die het betreft ontvangen een persoonlijke uitnodiging per post.

Informatieavond woensdag 30 september voor alle belangstellenden 

EnergieVoorVier organiseert op woensdag 30 september een informatieavond, aanvang 20:15 uur.
Iedereen is van harte welkom!
In verband met corona is het verplicht je aan te melden. Aanmelden kan door het sturen van een mail naar info@energievoorvier.nl.
 
Wanneer zich meer belangstellenden aanmelden dan toegelaten kunnen worden, zullen degenen die zich als eerste hebben aangemeld een bevestiging krijgen voor genoemde datum.
De anderen zullen we op korte termijn een alternatief aanbieden.

Presentatie Algemene Vergadering woensdag 17 juni

Op woensdag 17 juni vond de Algemene Vergadering plaats via Skype. Het bestuur van EnergieVoorVier heeft aan de hand van een tijdslijn besproken waar we staan in het ontwikkelingsproces van wind en zon. 
Klik hier voor de presentatie.

Zienswijze EnergieVoorVier, Notitie van Reikwijdte en Detailniveau

Op 9 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente zelf het initiatief wil behouden voor het eerste deel van de ruimtelijke procedure voor de realisatie van een windpark in de gemeente Beuningen. De milieueffectrapportage – procedure (m.e.r.) is een onderdeel van dit proces. De gemeente heeft hiervoor adviesbureau Bosch & van Rijn in de arm genomen. Bosch & van Rijn heeft als eerste stap in de ruimtelijke procedure een Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin staat beschreven wat er precies in de m.e.r.-procedure moet worden onderzocht en in wat voor detail dit moet gebeuren. 
De concept-NRD is 8 oktober 2019 ter inzage gelegd. Als energiecoöperatie hebben wij twee zienswijzen ingediend, waarvan een samen met onze mede-initiatiefnemers Eneco en Kemperman.
De m.e.r.-procedure is inmiddels gestart. Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling voor grootschalige opwek van zonne-energie in datzelfde gebied, waarvoor de gemeente een leidraad heeft opgesteld.  
Je kunt onze eigen zienswijze hier teruglezen, en de gezamenlijke zienswijze hier.

Onze vrijwilligers aan het woord… 

www.tindo.nl
 Mijn naam is Jody van Ittersum, 56 jaar oud en ik woon sinds 1987 met veel plezier in Beuningen. Sinds de oprichting van energiecoöperatie EnergieVoorVier ben ik een van de bestuursleden. Binnen het bestuur maak ik deel uit van de communicatiewerkgroep en neem ik deel aan de stakeholders bijeenkomsten van de Regionale Energie Strategie (RES*) Arnhem – Nijmegen. Ik werk als klantenservice medewerker voor netbeheerder Liander en ook daar komt de energietransitie volop voorbij. In mijn blog hieronder schrijf ik over deze transitie en de veranderingen als gevolg daarvan.
Lees hier verder

Mijn naam is Hans Romijnders, 63 jaar oud en woon sinds 1980 met veel plezier in Beuningen. Halverwege 2018 ben ik ruimer in mijn vrije tijd komen te zitten en bedacht dat het mij leuk leek om als vrijwilliger bij de Energie coöperatie “EnergieVoorVier” een bijdrage te leveren aan de realisatie van onze energie neutrale gemeente Beuningen. Deze belangstelling komt vanuit mijn opleiding als docent elektrotechniek. Hierna heb ik ruim 30 jaar ervaring opgedaan bij het energiebedrijf. Eerst bij Nuon en haar rechtsvoorgangers en na de splitsing bij Alliander (distributie van energie). Bij dit laatste bedrijf heb ik de energie transitie zien ontstaan.

Lees hier verder

Beuningen energieneutraal

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Begin 2017 is er door de gemeenteraad een energievisie vastgesteld. In deze visie is een breed aantal mogelijkheden beschreven welke bijdragen aan een energieneutrale gemeente. Denk hierbij aan het stimuleren van energiebesparing, hergebruik van grondstoffen, energie-educatie, duurzame mobiliteit en grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind.

Waarom een energiecoöperatie?

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij al deze ontwikkelingen, zeker als het gaat om grootschalige opwek door zon en wind. Een lokale energiecoöperatie is een goed middel om deze betrokkenheid tot een succes te maken.
EnergieVoorVier is dan ook voor, van en door inwoners!

Waarom EnergieVoorVier?

  • wij ondersteunen de lokale energietransitie en behartigen de lokale belangen
  • wij geloven in grootschalige energieopwek aanvullend op wat inwoners in en om het huis zelf kunnen doen
  • wij staan voor een duurzame verbinding tussen de dorpen
  • wij willen inwoners betrekken bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven, wij geloven in de kracht van samen
  • wij hebben als energiecoöperatie invloed en zijn medebepalend in de lokale energietransitie
  • wij staan ervoor in dat de omgeving meedeelt bij grootschalige opwek van energie: niet alleen de lasten, maar ook de lusten!
  • Lees hier meer over onze ambities! 
Heb je interesse om de energiecoöperatie te ondersteunen? 
In de verschillende werkgroepen (communicatie, ledenwerving, financiën, ledenadministratie) kunnen we zeker nog hulp gebruiken!
Laat het ons weten per mail: info@energievoorvier.nl.
evv-logo-rgb-socialmedia-beeldmerk

Steun ons en word lid!

Samen met onze leden wil EnergieVoorVier haar ambities waarmaken!  
Dus steun ons en word lid!

EnergieVoorVier in de media

homeslider1

Mede-eigenaar worden van een windmolen, straks kan het in Beuningen

Energiecoöperatie zit niet stil

26 juni 2019 - De Maas&Waler. Maandelijks deelt een betrokkene zijn kijk op een energieneutrale toekomst, in deze aflevering vertellen de bestuursleden van EnergieVoorVier over de ontwikkelingen binnen de energiecoöperatie.

Niet alleen de lasten, ook een deel van de opbrengst

2 mei 2019 - De Gelderlander. Met een 'ja' van de Beuningse gemeenteraad is de komst van zonneparken en windturbines een stap dichterbij. Het betekent ook dat energiecoöperatie EnergieVoorVier nu echt van start kan. Inwoners van Beuningen kunnen aandelen kopen en zo een stukje turbine of zonnepaneel bezitten. Voor sommigen een mooi idee, voor andere een investering.

Lees hier het hele artikel.

Interview Rabobank Rijk van Nijmegen

April 2019 - Vier bestuursleden van energiecoöperatie EnergieVoorVier werden op 26 februari gefotografeerd op het dak van basisschool De Hoeven in Beuningen. Het ging hierbij om de zonnepanelen. De foto’s zijn nu te bewonderen in het ledenblad Dichterbij (editie voorjaar 2019) van de Rabobank.

Lees hier het hele artikel.

EnergieVoorVier blij met volgende duurzame stap

10 april 2019 – Koerier Beuningen. EnergieVoorVier is blij met het besluit van de gemeenteraad om een milieu-effectonderzoek te doen naar de mogelijkheden voor duurzame energie-opwekking in de gemeente.
De gemeenteraad besloot dinsdag 9 april om een groter gebied langs de Maas en Waalweg (N322) te onderzoeken voor de plaatsing van turbines, dan eerder de bedoeling was. Eerst zouden er 4 à 5 turbines in de oksel van A50/A73 bij Ewijk komen te staan. Nu wordt het onderzoeksgebied uitgebreid richting Winssen, de gemeentegrens met Druten.


Lees hier het hele artikel.

Van jou. Voor Elkaar.

Een energiecoöperatie is vaak een initiatief van lokale inwoners, die vrijwillig de handen ineenslaan met als doel het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat kan zijn door te investeren in de opwekking van zon- of windenergie. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor investeringen in de lokale gemeenschap.
Een coöperatie is qua rechtsvorm een afgeleide van de vereniging. De coöperatie is er om de belangen van de leden te behartigen. De leden zijn dus de baas!
Door lid te worden van een lokale energiecoöperatie kun je dus actief ondersteunen en meedenken om je directe omgeving te verduurzamen!

Zodra de energiecoöperatie de mogelijkheid heeft om mee te investeren in een lokaal windpark en/of zonnepark zal de coöperatie hiervoor geld moeten hebben. Dit doet zij door het uitgeven van participaties. Leden van de coöperatie hebben doorgaans het eerste recht op koop van participaties. Met de opbrengst van de verkoop van participaties heeft de energiecoöperatie vervolgens de mogelijkheid te investeren in een wind- of zonnepark en wordt zij mede eigenaar van het project. De leden die participaties hebben gekocht krijgen jaarlijks rendement uitgekeerd over het bedrag dat zij aan participaties hebben gekocht. Dit  rendement ligt in de regel ver boven de rente die een bank uitkeert op spaargeld.

Wie is EnergieVoorVier?

Een aantal enthousiaste inwoners uit de gemeente Beuningen hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het oprichten van een lokale energiecoöperatie. In april 2018 is de coöperatie officieel opgericht en bestaat het bestuur uit 8 vrijwilligers.
Op dit moment zijn we volop in gesprek met belanghebbenden (gemeente, inwoners, omwonenden, grondeigenaren, projectontwikkelaars, gebiedsraad) over de ontwikkeling van grootschalige wind- en zonprojecten binnen de gemeente. Via het tabblad ‘Bestuur’ is meer informatie te lezen over het huidige bestuur.