Welkom op de website van onze energiecoöperatie!

De energietransitie is wereldwijd volop in gang. We hebben nu de mogelijkheid om lokaal invulling te geven aan een groene toekomst door samen duurzaam te ontwikkelen, met respect voor het oude en ruimte voor het nieuwe.

Energiecoöperatie EnergieVoorVier wil een bijdrage leveren aan deze uitdaging samen met de inwoners uit de gemeente Beuningen!

Waarom deze energiecoöperatie?

De gemeente Beuningen heeft als doel om in 2040 energie-neutraal te zijn. Begin 2017 is er door de gemeenteraad een energievisie vastgesteld. In deze visie is een breed aantal mogelijkheden beschreven welke bijdragen aan een energieneutrale gemeente. Denk hierbij aan het stimuleren van energiebesparing, hergebruik van grondstoffen, energie-educatie, duurzame mobiliteit en grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij al deze ontwikkelingen, zeker als het gaat om grootschalige opwek door zon en wind. Een lokale energiecoöperatie is voor de gemeente een vereiste om deze ontwikkelingen tot een succes te maken!

EnergieVoorVier is dan ook van, voor en door inwoners!  

Waarom EnergieVoorVier? 

  • wij ondersteunen de lokale energietransitie en behartigen de lokale belangen
  • wij geloven in grootschalige energie opwek aanvullend op wat inwoners in en om het huis zelf kunnen doen
  • wij staan voor duurzame verbinding tussen de dorpen
  • wij willen inwoners betrekken bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven, wij geloven in de kracht van samen
  • wij hebben als energiecoöperatie invloed en zijn medebepalend in de lokale energietransitie
  • wij staan er voor in dat de omgeving meeprofiteert van grootschalige opwek van energie: niet alleen de lasten, maar ook de lusten!
Lees hier meer over onze ambities! 
evv-logo-rgb-socialmedia-beeldmerk

Steun ons en word lid!

Samen met onze leden wil EnergieVoorVier haar ambities waarmaken!  
Dus steun ons en word lid!

Wat is een energiecoöperatie? 

Een energiecoöperatie is veelal een initiatief van lokale inwoners, die vrijwillig de handen ineenslaan met als doel het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat kan zijn door te investeren in de opwekking van zon- of windenergie. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor investeringen in de lokale gemeenschap.
Een coöperatie is qua rechtsvorm een afgeleide van de vereniging. De coöperatie is er om de belangen van de leden te behartigen. De leden zijn dus de baas!
Door lid te worden van een lokale energiecoöperatie kun je dus actief ondersteunen en meedenken om je directe omgeving te verduurzamen!
Zodra de energiecoöperatie de mogelijkheid heeft om mee te investeren in een lokaal windpark en/of zonnepark zal de coöperatie hiervoor geld moeten hebben. Dit doet zij door het uitgeven van participaties. Leden van de coöperatie hebben doorgaans het eerste recht op koop van participaties. Met de opbrengst van de verkoop van participaties heeft de energiecoöperatie vervolgens de mogelijkheid te investeren in een wind- of zonnepark en wordt zij mede eigenaar van het project. De leden die participaties hebben gekocht krijgen jaarlijks rendement uitgekeerd over het bedrag dat zij aan participaties hebben gekocht. Dit  rendement ligt in de regel ver boven de rente die een bank uitkeert op spaargeld!

Wie is EnergieVoorVier? 

Een aantal enthousiaste inwoners uit de gemeente Beuningen hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het oprichten van een lokale energiecoöperatie. In april 2018 is de coöperatie officieel opgericht en bestaat het bestuur uit 8 vrijwilligers.
Op dit moment zijn we volop in gesprek met belanghebbenden (gemeente, inwoners, omwonenden, grondeigenaren, projectontwikkelaars, gebiedsraad) over de ontwikkeling van grootschalige wind- en zonprojecten binnen de gemeente.
Via het tabblad ‘Bestuur’ is meer informatie te lezen over het huidige bestuur.

Laatste nieuws

Gemeente besluit over wind- en zonne-energie?!

De gebiedsraad heeft een advies opgesteld in de vorm van een locatieplan waar is aangeven op welke locaties wind- en zonne-energie gerealiseerd zou kunnen worden en onder welke voorwaarden. De belangrijkste aanbevelingen van de gebiedsraad zijn een goede verdeling van lusten en lasten en het borgen van maximale hinder beperkende maatregelen (denk aan geluid, slagschaduw).
Op 9 april wordt de gemeenteraad gevraagd een beslissing te nemen op basis van het locatieplan.
EnergieVoorVier hoopt natuurlijk op een positief besluit zodat we verdere stappen kunnen maken!
Lees hier mee over de gebiedsraad en haar aanbevelingen!