Welkom op de website van onze energiecoöperatie!

Energie neutraal in 2040, dat is de ambitie van de gemeente Beuningen. Als inwoners van de gemeente hebben we nu de mogelijkheid om samen bij te dragen aan deze duurzame ambitie. Daarbij geldt: niet alleen de lasten, maar ook de lusten!  Energiecoöperatie EnergieVoorVier wil inwoners verenigen om samen duurzaam te ontwikkelen. Met respect voor het oude en ruimte voor het nieuwe! 

EnergieVoorVier is opgericht door inwoners, is voor inwoners en is van inwoners! 

 

Heb je interesse om de energiecoöperatie te ondersteunen? 
In de verschillende werkgroepen (communicatie, ledenwerving, financiën, ledenadministratie) kunnen we zeker nog hulp gebruiken! Laat het ons weten per mail! 

Beuningen energieneutraal

De gemeente Beuningen heeft als doel om in 2040 energie-neutraal te zijn. Begin 2017 is er door de gemeenteraad een energievisie vastgesteld. In deze visie is een breed aantal mogelijkheden beschreven welke bijdragen aan een energie neutrale gemeente. Denk hierbij aan het stimuleren van energiebesparing, hergebruik van grondstoffen, energie-educatie, duurzame mobiliteit en grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij al deze ontwikkelingen, zeker als het gaat om grootschalige opwek door zon en wind. Een lokale energiecoöperatie is een goed middel om deze betrokkenheid tot een succes te maken! EnergieVoorVier is dan ook van, voor en door inwoners!  

Waarom een energiecoöperatie?

De gemeente Beuningen heeft als doel om in 2040 energie-neutraal te zijn. Begin 2017 is er door de gemeenteraad een energievisie vastgesteld. In deze visie is een breed aantal mogelijkheden beschreven welke bijdragen aan een energie neutrale gemeente. Denk hierbij aan het stimuleren van energiebesparing, hergebruik van grondstoffen, energie-educatie, duurzame mobiliteit en grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij al deze ontwikkelingen, zeker als het gaat om grootschalige opwek door zon en wind. Een lokale energiecoöperatie is een goed middel om deze betrokkenheid tot een succes te maken!

EnergieVoorVier is dan ook van, voor en door inwoners!  

Waarom EnergieVoorVier?

  • wij ondersteunen de lokale energietransitie en behartigen de lokale belangen
  • wij geloven in grootschalige energie opwek aanvullend op wat inwoners in en om het huis zelf kunnen doen
  • wij staan voor duurzame verbinding tussen de dorpen
  • wij willen inwoners betrekken bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven, wij geloven in de kracht van samen
  • wij hebben als energiecoöperatie invloed en zijn medebepalend in de lokale energietransitie
  • wij staan er voor in dat de omgeving meeprofiteert van grootschalige opwek van energie: niet alleen de lasten, maar ook de lusten!
Lees hier meer over onze ambities! 
evv-logo-rgb-socialmedia-beeldmerk

Steun ons en word lid!

Samen met onze leden wil EnergieVoorVier haar ambities waarmaken!  
Dus steun ons en word lid!

LAATSTE NIEUWS

Gemeenteraad besluit over de volgende duurzame stappen!

10 april 2019 – Koerier Beuningen 
EnergieVoorVier is blij met het besluit van de gemeenteraad om een milieu-effectonderzoek te doen naar de mogelijkheden voor duurzame energie-opwekking in de gemeente.
De gemeenteraad besloot dinsdag 9 april om een groter gebied langs de Maas en Waalweg (N322) te onderzoeken voor de plaatsing van turbines, dan eerder de bedoeling was. Eerst zouden er 4 à 5 turbines in de oksel van A50/A73 bij Ewijk komen te staan. Nu wordt het onderzoeksgebied uitgebreid richting Winssen, de gemeentegrens met Druten.
De gemeenteraad besloot ook om meer locaties voor zonnevelden te laten onderzoeken. Het gaat om boerenland ten zuiden van de A73 en het oeverwallengebied van de Waal, maar ook zijn ARN en de zandwinplassen nu in beeld.
Men gaat nu uit van tweederde windenergie en eenderde zonne-energie, maar als uit onderzoek blijkt dat dit beter anders moet, dan is dat niet onmogelijk.
Het bestuur van energie- coöperatie EnergieVoorVier is verheugd dat de gemeenteraad het besluit heeft genomen de volgende grote stap te zetten: het uitvoeren van een milieu effect onderzoek dat leidt tot een Milieu Effect Rapportage (MER). “Energiecoöperatie EnergieVoorVier is betrokken bij de ontwikkeling van de grootschalige energieopwekking in gemeente Beuningen en wil 50 procent eigenaarschap voor de burgers”, aldus een woordvoerder. “De coöperatie is blij met de erkenning dat de gemeenteraad deze 50 procent in de raadsvergadering ook officieel toekent. “
Burgers uit gemeente Beuningen kunnen lid worden van de energiecoöperatie en kunnen in de volgende fase als eerste winddelen kopen. “We hebben als energiecoöperatie als belangrijk doel om zoveel mogelijk de lusten in onze eigen gemeenschap terecht te laten komen. EnergieVoorVier is de duurzame energiecoöperatie van, voor en door de burgers in de gemeente Beuningen. We nodigen alle burgers uit Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen uit om een kijkje te nemen op onze website.

BN&M overtuigd van de mogelijkheden voor grootschalige energie-opwekking 

10 april 2019 – Beuningen Nu & Morgen is naar aanleiding van het advies van de Gebiedsraad overtuigd van de mogelijkheden van grootschalige energie-opwekking in onze gemeente. Dat staat in een persbericht dat de partij op woensdagochtend verspreidde.
De partij stelt dat we als Nederland minder fossiele brandstoffen moeten uitstoten om de klimaatverandering af te remmen. De partij is positief over de mogelijkheden om energie te besparen en energie op te wekken. Beuningen Nu & Morgen benadrukt dat het de koers wil volgen van Energiek Beuningen dat als doelstelling heeft om energieneutraal te zijn in 2040.
Niet alleen lasten
Naar aanleiding van het advies van de Gebiedsraad stelt de partij nu dat de mogelijkheden er zijn om aan grootschalige energie-opwekking te gaan doen. Dat betekent dat er naast kleine maatregelen ook grootschalige projecten mogelijk zijn. Er staat in het persbericht dat hierbij een balans moet worden gevonden tussen maximale opbrengst van schone energie en zo min mogelijk overlast. Dat betekent dat inwoners ook moeten profiteren door middel van duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten. Er wordt daarnaast aangedrongen op verdere uitwerking van het advies over zonnevelden in het Oeverwallengebied.
Windmolens
De partij wil zo min mogelijk windmolens. Echter, de molens hebben ook voordelen. Ze nemen op de grond bijvoorbeeld weinig ruimte in. Grote windmolens hebben daarbij wel de voorkeur boven kleine, vanwege een lager benodigd aantal, meer energieopbrengst en een kleinere ‘’geluidscontour’’. Op basis van inspraakreacties wil de partij dat er ook gekeken gaat worden naar de mogelijke locaties in westelijke richting. Daarbij moeten inwoners via een energiecoöperatie voor 50% deelnemer zijn in een te realiseren windpark. Dit is één manier om de inwoners van de lusten te laten profiteren.

29 maart: ZON Inspiratie Borrel! 

21 maart 2019 – Op vrijdagavond 29 maart 2019 organiseert energiecoöperatie EnergieVoorVier samen met Loket Duurzaam Wonen en Zonnige Buren in Beuningen een Zon Inspiratie Borrel. Inwoners uit Gemeente Beuningen vertellen over hun zonnige ervaringen en belangstellenden kunnen hun zonnige mogelijkheden laten doorrekenen door Joop, een van de zonnige buurtjes in de Haagstraat, of door een van de aanwezige leveranciers van zonnesystemen uit de regio.
Locatie Het Zolderpark | Mauritsplein 1 | 6641 BK Beuningen
Programma Vanaf 19.00 uur Inloop

Nieuwsbrief EnergieVoorVier 

Wat is een energiecoöperatie? 

Een energiecoöperatie is vaak een initiatief van lokale inwoners, die vrijwillig de handen ineenslaan met als doel het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat kan zijn door te investeren in de opwekking van zon- of windenergie. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor investeringen in de lokale gemeenschap.
Een coöperatie is qua rechtsvorm een afgeleide van de vereniging. De coöperatie is er om de belangen van de leden te behartigen. De leden zijn dus de baas!
Door lid te worden van een lokale energiecoöperatie kun je dus actief ondersteunen en meedenken om je directe omgeving te verduurzamen!
Zodra de energiecoöperatie de mogelijkheid heeft om mee te investeren in een lokaal windpark en/of zonnepark zal de coöperatie hiervoor geld moeten hebben. Dit doet zij door het uitgeven van participaties. Leden van de coöperatie hebben doorgaans het eerste recht op koop van participaties. Met de opbrengst van de verkoop van participaties heeft de energiecoöperatie vervolgens de mogelijkheid te investeren in een wind- of zonnepark en wordt zij mede eigenaar van het project. De leden die participaties hebben gekocht krijgen jaarlijks rendement uitgekeerd over het bedrag dat zij aan participaties hebben gekocht. Dit  rendement ligt in de regel ver boven de rente die een bank uitkeert op spaargeld!

Wie is EnergieVoorVier? 

Een aantal enthousiaste inwoners uit de gemeente Beuningen hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het oprichten van een lokale energiecoöperatie. In april 2018 is de coöperatie officieel opgericht en bestaat het bestuur uit 8 vrijwilligers.
Op dit moment zijn we volop in gesprek met belanghebbenden (gemeente, inwoners, omwonenden, grondeigenaren, projectontwikkelaars, gebiedsraad) over de ontwikkeling van grootschalige wind- en zonprojecten binnen de gemeente.
Via het tabblad ‘Bestuur’ is meer informatie te lezen over het huidige bestuur.