Welkom op de website van onze energiecoöperatie!

dé brede energiecoöperatie voor Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen

Energie neutraal in 2040, dat is de ambitie van de gemeente Beuningen. Als inwoners van de gemeente hebben we nu de mogelijkheid om samen bij te dragen aan deze duurzame ambitie. 

Energiecoöperatie EnergieVoorVier wil inwoners verenigen om samen duurzaam te ontwikkelen. Met respect voor het oude en ruimte voor het nieuwe! EnergieVoorVier is opgericht door inwoners, is voor inwoners en is van inwoners!

Wij zoeken versterking! 

In 2017 is coöperatie EnergieVoorVier gestart met het ontwikkelen van grootschalige duurzame energie in de vorm van wind- en zonprojecten. Dit doen we voor, door en met inwoners in de regio Beuningen. De bestuurlijke laag staat stevig. Maar de daadwerkelijke realisatie van 4 grote zonnevelden en 4 of 5 windturbines komt echt dichterbij! EnergieVoorVier staat aan het begin van een grootschalige ledenwerfcampagne die in de loop van 2021 start. De volgende stap is de projectcommunicatie voor het toekomstige Windpark Beuningen. We hebben jouw hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen. Daarom zijn we op zoek naar jou!

Vacature Secretaris ( 2 uur/week)
Als je gestructureerd kunt werken, bij voorkeur enige administratieve / secretariële ervaring hebt én affiniteit hebt met de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie, dan ben je van harte welkom! Belangrijkste taak: voorbereiden van en notuleren bij de bestuursvergaderingen en het uitwerken van het daaropvolgend verslag  en beheren van de info-box. Heb je interesse? Stuur een mail naar info@energievoorvier.nl. Wij nemen contact met je op.

Vacature Lid werkgroep communicatie (2 uur/week)
Ben je communicatief sterk, heb je passie voor de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie en wil je actief deelnemen aan de ontwikkeling van draagvlak en participatie dan kun je nu al bijdragen! Belangrijkste taken: organiseren van (online) bijeenkomsten en activiteiten en schrijven van teksten en beheren van contacten met diverse media. Heb je meer tijd beschikbaar? Dan kun je ook ondersteunen bij de totstandkoming van de Nieuwsbrief, en bijdragen aan de ontwikkeling van de coöperatie. Heb je interesse? Stuur een mail naar info@energievoorvier.nl. Wij nemen contact met je op. 

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief! (4 x per jaar)

  Nieuwsbrieven EnergieVoorVier

  Steun ons en word lid! 


  Activiteiten en ontwikkelingen 2021

  Maart 2021:  lancering project website van Windpark Beuningen samen met de mede initiatiefnemers.
  Maart, april, mei 2021:  in samenwerking met de Gemeente Beuningen organiseren we vier informatieavonden.
  Mei 2021:  duurzame actie met alle basisscholen in Gemeente Beuningen waarbij de kinderen gastlessen krijgen en oude/kapotte mobieltjes gaan inzamelen.
  Juni 2021: in samenwerking met andere partijen zijn er ideeën om een duurzame markt te organiseren.

  Laatste nieuws

  Vertraging voor windpark Beuningen door landelijke rechterlijke uitspraak 

  De gemeenteraad van Beuningen neemt volgende week geen besluit of zij instemt met het bestemmingsplan voor de vijf windmolens van Windpark Beuningen. Door een uitspraak van de Raad van State is duidelijk geworden dat de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid, die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines, niet langer gebruikt mogen worden. Door deze uitspraak komt de gemeenteraadsvergadering van 5 juli te vroeg voor een besluit over windpark Beuningen. Landelijk en lokaal wordt gezocht naar oplossingen. Zeker is dat de ontwikkeling van windpark Beuningen enige vertraging oploopt.

  Het is voer voor juristen. Een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’, heeft gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in heel Nederland. De Raad van State stelt dat voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid, die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines, op grond van het Europese recht een beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken. Het betekent dat de huidige normen die gebruikt werden voor de vergunningverlening niet meer voldoen aan het Europees recht. Er zal een uitgebreidere milieubeoordeling over onder meer geluids- en slagschaduwnormen moeten plaatsvinden.

  De uitspraak is een tegenvaller voor alle Nederlandse windparken die nog geen vergunning hebben. Toch hoeft de bouw van windparken, of de voorbereiding, niet helemaal stil komen te liggen, stelt de Raad van State. Zo kan een gemeenteraad bij een bestemmingsplan eigen normen stellen. Ook kan de landelijke overheid besluiten tot snelle ‘reparatiewetgeving’. Den Haag is sowieso aan zet om een milieubeoordeling te maken voor windparken. Er moet een milieueffectrapportage komen voor elk nieuw windpark. Dat kost tijd. Vervolgens is het ook mogelijk dat de bestaande normen voor bijvoorbeeld geluid strenger worden.

  Patrick Beusker, voorzitter van energiecoöperatie EnergieVoorVier, is met mede-initiatiefnemers Eneco en Falck Renewables in overleg met de gemeente Beuningen om te onderzoeken wat de beste opties zijn voor Windpark Beuningen. Beusker: “We willen zo snel mogelijk een positief besluit over het bestemmingsplan. Maar het is complexe juridische materie waar veel partijen, landelijk en lokaal, bij betrokken zijn. We onderzoeken de mogelijkheden maar het was afgelopen woensdag al duidelijk dat de gemeenteraad 5 juli geen besluit kan nemen over het bestemmingsplan van ons windpark. In het snelste scenario kan het bestemmingsplan kort na de zomervakantie voorgelegd worden aan de raad. Er zijn ook scenario’s denkbaar waarbij dit moment verder in de tijd ligt. De uitspraak van de Raad van State is impactvol én nog heel erg vers. De oplossingsrichtingen worden komende weken duidelijk. Zo hebben we bijvoorbeeld nu nog geen beeld bij de impact van uitstel op onze business case en wat dit weer betekent voor de opbrengsten van het park. We zullen daar iedereen die bij ons windpark betrokken is goed van op de hoogte houden. En laat een ding heel duidelijk zijn: we hebben het over vertraging. De energietransitie wacht niet en windturbines zullen nodig zijn. Hier en ook in de rest van Nederland. Dat besef is er bij politiek en bestuur.”

  Projectwebsite Windpark Beuningen online! 

  Sinds 31 maart is de projectwebsite live van het Windpark Beuningen. Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met de initiatiefnemers van het windpark: EnergieVoorVier, Eneco Wind en Falck Renewables. 

  Op de site staan alle ins en outs van het windpark. Dit zal continue worden aangevuld met het laatste nieuws. Je kunt je via de site ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Windpark Beuningen. Deze nieuwsbrief zal specifiek gaan over Windpark Beuningen en is een aanvulling op de nieuwsbrief die we vanuit de coöperatie zullen blijven versturen.

  Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje door op onderstaande afbeelding te klikken. 

  Onze vrijwilligers aan het woord… 

  Theo van Sommeren is sinds een aantal jaar lid van EnergieVoorVier én enthousiast vrijwilliger. Hij heeft zich de afgelopen periode ingezet voor de mobieltjes actie, het organiseren van gastlessen op basisscholen en het organiseren van een duurzaamheidsmarkt. 

  Lees hier verder

  Theo Schoutsen, sinds september 2020 enthousiast vrijwilliger in de communicatie werkgroep. 
  Lees hier verder
  Patrick Beusker, vanaf de oprichting van EnergieVoorVier in 2017  actief als bestuurslid en sinds juni 2020 voorzitter van EnergieVoorVier

  Jody van Ittersum, vanaf de oprichting van EnergieVoorVier in 2017  actief als bestuurslid. Tevens actief in de werkgroep communicatie en sinds januari 2021  vertegenwoordiger namens energiecoöperaties in de RES.

  Lees hier verder

  EnergieVoorVier in de media

  Vergunning voor vijf windturbines van Windpark Beuningen ter inzage 

  Mede-eigenaar worden van een windmolen, straks kan het in Beuningen

  Heb je interesse om de energiecoöperatie te ondersteunen? 
  In de verschillende werkgroepen (communicatie, ledenwerving, financiën, ledenadministratie) kunnen we zeker nog hulp gebruiken!
  Laat het ons weten per mail: info@energievoorvier.nl.

  Energiecoöperatie zit niet stil

  26 juni 2019 - De Maas&Waler. Maandelijks deelt een betrokkene zijn kijk op een energieneutrale toekomst, in deze aflevering vertellen de bestuursleden van EnergieVoorVier over de ontwikkelingen binnen de energiecoöperatie.

  Niet alleen de lasten, ook een deel van de opbrengst

  2 mei 2019 - De Gelderlander. Met een 'ja' van de Beuningse gemeenteraad is de komst van zonneparken en windturbines een stap dichterbij. Het betekent ook dat energiecoöperatie EnergieVoorVier nu echt van start kan. Inwoners van Beuningen kunnen aandelen kopen en zo een stukje turbine of zonnepaneel bezitten. Voor sommigen een mooi idee, voor andere een investering.

  Lees hier het hele artikel.

  Interview Rabobank Rijk van Nijmegen

  April 2019 - Vier bestuursleden van energiecoöperatie EnergieVoorVier werden op 26 februari gefotografeerd op het dak van basisschool De Hoeven in Beuningen. Het ging hierbij om de zonnepanelen. De foto’s zijn nu te bewonderen in het ledenblad Dichterbij (editie voorjaar 2019) van de Rabobank.

  Lees hier het hele artikel.

  Beuningen energieneutraal

  De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Begin 2017 is er door de gemeenteraad een energievisie vastgesteld. In deze visie is een breed aantal mogelijkheden beschreven welke bijdragen aan een energieneutrale gemeente. Denk hierbij aan het stimuleren van energiebesparing, hergebruik van grondstoffen, energie-educatie, duurzame mobiliteit en grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind.

  Wat is een energiecoöperatie? 

  Een energiecoöperatie is vaak een initiatief van lokale inwoners, die vrijwillig de handen ineenslaan met als doel het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat kan zijn door te investeren in de opwekking van zon- of windenergie. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor investeringen in de lokale gemeenschap. Een coöperatie is qua rechtsvorm een afgeleide van de vereniging. De coöperatie is er om de belangen van de leden te behartigen. De leden zijn dus de baas! Door lid te worden van een lokale energiecoöperatie kun je dus actief ondersteunen en meedenken om je directe omgeving te verduurzamen! Zodra de energiecoöperatie de mogelijkheid heeft om mee te investeren in een lokaal windpark en/of zonnepark zal de coöperatie hiervoor geld moeten hebben. Dit doet zij door het uitgeven van participaties. Leden van de coöperatie hebben doorgaans het eerste recht op koop van participaties. Met de opbrengst van de verkoop van participaties heeft de energiecoöperatie vervolgens de mogelijkheid te investeren in een wind- of zonnepark en wordt zij mede eigenaar van het project. De leden die participaties hebben gekocht krijgen jaarlijks rendement uitgekeerd over het bedrag dat zij aan participaties hebben gekocht. Dit  rendement ligt in de regel ver boven de rente die een bank uitkeert op spaargeld.

  Wie is EnergieVoorVier?

  Een aantal enthousiaste inwoners uit de gemeente Beuningen hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het oprichten van een lokale energiecoöperatie. In april 2018 is de coöperatie officieel opgericht en bestaat het bestuur uit 8 vrijwilligers.

  Via het tabblad ‘Bestuur’ is meer informatie te lezen over het huidige bestuur.

  Waarom een energiecoöperatie?

  De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij al deze ontwikkelingen, zeker als het gaat om grootschalige opwek door zon en wind. Een lokale energiecoöperatie is een goed middel om deze betrokkenheid tot een succes te maken.
  EnergieVoorVier is dan ook voor, van en door inwoners!

  Waarom EnergieVoorVier?

  • wij ondersteunen de lokale energietransitie en behartigen de lokale belangen
  • wij geloven in grootschalige energieopwek aanvullend op wat inwoners in en om het huis zelf kunnen doen
  • wij staan voor een duurzame verbinding tussen de dorpen
  • wij willen inwoners betrekken bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven, wij geloven in de kracht van samen
  • wij hebben als energiecoöperatie invloed en zijn medebepalend in de lokale energietransitie
  • wij staan ervoor in dat de omgeving meedeelt bij grootschalige opwek van energie: niet alleen de lasten, maar ook de lusten!
  • Lees hier meer over onze ambities! 
  homeslider1